Czwarta-Cy
Lista adresowa klasy IV C


Imię Nazwisko De domo Telefon domowy (rodz) Telefon do pracy Tel. komórkowy E-mail
Alicja Fortenbach Cemka 558-24-20, 557-54-19 553-12-60 606 767 238 fala63@wp.pl
Joanna Kościk Friedel 556-01-79 rodz.   604 564 271  
Paweł Kamiński   348-98-96     pawel.kaminski@wanet.pl
Małgorzata Jędrzejewska Krygier 346-99-56      
Jarosław Kurski   0-22-727-53-49, 341-24-71 rodz. 0-22-555-46-42, 0-22-841-59-25 510 022 331 jaroslawkurski@agora.pl
Izabela Pobikrowska Mirowska 554-40-95   502 593 541 izapob@wp.pl
Jacek Olszewski   668-02-06 301-43-55 600 232 740 jacek.olszewski@pot.gov.pl
Romana Kurek Pieniążek 306-76-68, 556-63-88 rodz.   601 642 178 roma@lex.pl
Małgorzata Poduch-Białowolska Poduch 341-37-24   663 814 316 m.bialowolska@wp.pl
Ewa Pytko Sobol     507 098 374  
Anna Rosińska-Strychacka Rosińska 522-33-68   606 721 757 astrychacka@wp.pl
Joanna Rucin-Kremplewska Rucin     603 966 702 rucinka@yahoo.co.uk
Paweł Rucin   347-99-73   502 654 495 pawel@rucin.pl
Magda Błażek Ruszewska 556-61-87   603 356 272 psymb@ug.edu.pl
Maryla Füllbrandt Szczerba 341-93-46   604 458 457 mfullbrandt@upcpoczta.pl
Mirosława Pisonecka Suchomska 303-74-40      
Małgorzata Leciejewska Szychowska   058 557 53 74 721 894 045 malgorzataleciejewski@msn.com
Piotr Taczała       880 139 265 webmajster.pt@gmail.com
Rysiek Walaszek   664-20-69   665 301 707 r.walaszek@carhire.com.pl
Ireneusz Walkowiak   669-98-32      
Wiesław Walaszek   557-11-10   666 059 241 w.walaszek@wp.pl
Janusz Wojciechowski   347-40-85   501 060 330 501060330@wp.pl
Waldemar Żeleźnik   554-40-76   669 151 296 walzel@wp.pl
Kochani! Jeśli zmienicie numer telfonu lub maila, proszę o wiadomość tutaj


Informacja dla headhunterów i innych gości:
Jeżeli trafiłeś tutaj przypadkowo, lub jesteś agentem poszukującym nowych kontaktów,
uprzedzamy, że jest to prywatna lista informacyjna.
Wszelkie próby kontaktu osób postronnych zostaną przyjęte niechętnie.